19. yüzyıl Amerikan resim sanatının romantik dili: ‘Batı’ya İlerleme’ ve ‘Gelişim’ politikasının pekiştirilmesi ve eleştirilmesi


Creative Commons License

Altuğ Z. A.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, ss.265-275, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.29000/rumelide.648875
  • Dergi Adı: RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.265-275

Özet

1776’da kurulan Amerika Birleşik Devletleri, 19. yüzyılla birlikte, Avrupa’dan yüzünü çevirip içişlerine dönmüş, Sanayi Devriminin de etkisiyle gelişime ve büyümeye odaklanmıştır. Thomas Jefferson’ın başkanlığında 1803 Louisiana anlaşması ile Fransızlardan alınan topraklar bu dönemde hem politik hem de sosyokültürel bir önem kazanmıştır. Appalaş (Appalachian) Dağlarının ötesinde uzak Batıya uzanan bu uçsuz bucaksız topraklar, Amerika Birleşik Devletleri’nin endüstriyel yapılanması için gerekli doğal kaynakları sağlayacağı uçsuz bucaksız arazilere sahipti. Ama bundan da önemlisi “Batı,” kültürel ve sosyolojik boyutta, hem Amerikalıların hem de Amerika’ya göç etmeyi isteyenlerin nezdinde yeni bir hayatın başlayacağı, keşfedilmeyi, sahiplenilmeyi ve uygarlaştırılmayı bekleyen fırsatlar diyarı olarak anlamlandırılmaktaydı. Batı’ya göç yüzyılın ortalarına doğru bir furyaya dönüşmüştür. Birkaç on-yıllık dönem boyunca, giderek artan sayıda insan yeni bir yurda kavuşmak ve dönümlerce arsa sahibi olmak hevesiyle buraya gelmeyi sürdürmüştü. Her geçen gün, yeni yerleşim alanları oluşmakta, hızla gelişmekte ve büyümekte, Amerikan uygarlığının hudutları da giderek daha Batı’ya ilerlemekteydi. 1825’lerde, Batı coğrafyasının doğal güzelliğinin farkında olan ve hızlı kentleşme ve endüstrileşmenin getireceği değişimin endişelerini taşıyan ressamlardan oluşan, Amerikan sanat tarihinin ünlü Hudson Nehri ekolü ortaya çıkmıştır. Bu ekoldeki sanatçılar romantik ve milliyetçi bir ruh ile Amerikan coğrafyasının görkemli güzelliğini betimlemişlerdir. Bu manzara resimleri, doğanın güzelliğine ve bu güzelliğin Amerika’nın yayılma politikaları ve “Belirgin Yazgı” (Manifest Destiny) inancı karşısında yitirilişine dair farkındalık sağladıkları gibi, romantik ve nostaljik bakış açılarıyla çoğu insanın Batı’ya taşınma ve yerleşme arzusunu pekiştirmiştir. Anahtar kelimeler: Batı’ya açılma, Belirgin Yazgı, Hudson Nehri Ekolü, Amerikan doğa manzarası resmi.