Ostomili Bireylerde Beden İmajı ve Stomaya Uyum Arasındaki İlişki


ÖZTÜRK Ö., ZAYBAK A.

5. ulusal ve 1. uluslararası temel hemşirelik bakım kongresi, 6 - 08 Aralık 2019