Uzunyayla'daki Kafkasya Kökenlilerin Ölümle İlgili İnanç ve Uygulamaları


TEMİZKAN A., Çatalkılıç D.

Uluslararası Türk-İslam Mezartaşları Kongresi, Aydın, Turkey, 19 October 2018, vol.1, pp.512-528

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.512-528

Abstract

Even some of beliefs and practices of different ethnic groups which fed from a particular cultural area carry similar properties and this is extremly normal. It is inevitable to have a number of changes in the beliefs and practices of different ethnic groups migrating from a certain cultural area in a period of history by the influence of the new cultural sphere. These changes can be very radical or may be much more reasonable. In this study we will make some evaluations about beliefs and practices related to death in the data of our field research about Caucasian origin people in Uzunyayla (Pınarbaşı/Kayseri) in the summer of 2017. We will emphasize how these customs change and how these changes are evaluated by the people of the Caucasus origin. We will also emphasize the graveyards of Caucasian origin people, one of the places of practise of funerals. It will be analized that what are the characteristics of these cemeteries and how these cemeteries were subject to change in the historical process. The beliefs and practices of the most resistant to change of the human communities are those related to transition from one situation to another such as birth, marriage and funeral practices that having some rituels. Fort this reason, in the context of the memory space teory, we will examine funeral customs as one of the areas where can be best observed socio-cultural exchange in the Caucasian origin people.

Belli bir kültürel alandan beslenen farklı etnik grupların dahi bir takım inanç ve uygulamaları benzer özellikler taşıyabilir ve bu son derece normaldir. Ancak belli bir kültürel alandan tarihin bir döneminde topyekûn göç eden farklı etnik grupların geçen tarihî süreç içerisinde dâhil oldukları yeni kültürel alanın tesiriyle pratik ve uygulamalarında bir takım değişimlerin olması kaçınılmazdır. Bu değişimler çok radikal olabileceği gibi çok daha mutedil de olabilir. Biz bu incelemede 2017 yılının yaz aylarında Uzunyayla’daki (Pınarbaşı/Kayseri) Kafkasya Kökenliler üzerine yaptığımız alan araştırmasının verilerinde ölümle ilgili inanç ve uygulamaları üzerinden bir takım değerlendirmeler yapacağız. Söz konusu âdetlerin nasıl bir değişim geçirdiği ve bu değişimin Kafkasya kökenliler tarafından nasıl değerlendirildiğinin üzerinde duracağız. Ayrıca yine cenaze âdetlerinin uygulama mekânlarından biri olan Kafkasya kökenlilerin mezarlıkları üzerinde duracağız. Bu mezarlıkların karakteristik özelliklerinin neler olduğu ve tarihî süreç içerisinde nasıl bir değişime maruz kaldıkları analiz edilecektir. İnsan topluluklarının değişime en dirençli inanç ve uygulamaları, içinde ritüel barındıran doğum, evlilik ve cenaze âdetleri gibi bir durumdan başka bir duruma geçişle ilgili olanlardır. Bu nedenle Kafkasya kökenli topluluklarda sosyo-kültürel değişimin en iyi gözlenebileceği alanlardan biri olan cenaze âdetlerini hafıza mekânları teorisi bağlamında inceleyeceğiz.