Çelik lif boyu ve kullanım oranının çelik lifli betonun özelliklerine etkisi


YAZICI Ş.

5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, ISITES2017, Baku / Azerbaijan., 29 Eylül - 01 Ekim 2017