GLOBAL CLIMATE CHANGE AND DISASTER RESILIENT COMMUNITIES


Güner Y., Ergün O. F. , Sarı B.

Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 June 2019, pp.53-54

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.53-54

Abstract

Öz

Dirençlilik; son yıllarda farklı bilim alanları tarafından sıkça kullanılan bir terimdir. Genel olarak; bir maddenin, bireyin, organizasyonun veya toplumun ağır şartlara karşı dayanabilme ve karşı koyabilme becerisi olarak tanımlanabilir. Afetler söz konusu olduğunda ise dirençlilik, bir toplumun ve sistemin, kendi öz kapasitesi ile afet ve acil durumların üstesinden gelebilme ve denge durumuna tekrar ulaşabilme yeteneği olarak ifade edilebilir. İklim değişikliği, günümüzde olduğu gibi gelecekte de konuşulacak bir afet türüdür. Sanayi devrimi ile başlayan fosil yakıt tüketimi, dünya nüfusunun hızlı artışı ve buna bağlı olarak enerjiye olan ihtiyacın artması ile iklim değişikliği baş göstermiştir. Beklenmeyen seviyelere ulaşan karbon salınımı “Sera Gazı Etkisi” ni oluşturmuş ve dünya ortalama sıcaklığında artışlara sebep olmuştur. Küremiz doğal ısınma sürecinin çok üstünde bir hızla ısınmaya devam etmektedir. Bu değişim dünyanın uyum hızından daha hızlı gerçekleştiği için iklimler değişmekte ve afet boyutunda aşırı hava olayları meydana gelmektedir. Meteorolojik afetler özellikle son elli yılda hızlı bir artış göstermiş ve 2000’li yıllardaki meteorolojik afetlerin sayısı 1960’lı yıllara göre üç kat artmıştır. Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonunun (İFRC) 2018 yılında yayımladığı rapora göre de, son on yılda meydana gelen 3751 doğal afetin %84’ü meteorolojik kökenli afetlerdir. Öte yandan şu anki küresel iklim değişiminin yüzde 90’ınının insan kaynaklı olduğu bilimsel olarak ispatlanmış bir gerçektir. Yapılan çalışmalar doğal hava düzeninde meydana getirilen bu tahribatı ortadan kaldırmanın ve yüz yıl önceki hale döndürmenin mümkün olmadığını ancak ısı artışını yavaşlatarak zararsız seviyelere indirmenin mümkün olduğunu göstermektedir. Bunu yapmak da yine insanın; yani toplumun elindedir. Bu çalışma iklim değişikliğinin yol açtığı afetlere karşı toplumsal direnç sağlamak için neler gerektiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. İklim değişikliği ve afete dirençli toplum başlıkları kavramsal olarak incelenmektedir. Bu başlıkların birbirleri ile olan ilişkisine değinilmekte ve iklim değişikliğinin yol açtığı afetlere karşı dirençli toplum oluşturmanın parametreleri ortaya konmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Küresel İklim Değişikliği, Dirençlilik, Afet Yönetimi