The Effect of Different Strategies for Combining Disordered Thresholds on Rasch Model Fit


Dadaş Ö. F. , Gökmen D., Köse T.

Turkiye Klinikleri Journal of Biostatistics, cilt.12, no.5, ss.53-69, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.5336/biostatic.2019-72009
  • Dergi Adı: Turkiye Klinikleri Journal of Biostatistics
  • Sayfa Sayıları: ss.53-69

Özet

Amaç: Ölçeklerin içsel yapı geçerliliği Rasch analizi ile incelenmektedir. Rasch analizinde sırasız eşik değerlerin nasıl birleştirilmesi gerektiğine dair sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada sırasız eşik değerleri birleştirmek için kullanılabilecek yeni dört farklı kategori birleştirme stratejisi önerilmiştir. Bu birleştirme stratejilerinin Rasch modelin genel uyumu üzerindeki etkileri araştırılacaktır. Gereç ve Yöntemler: Stratejiler, sırasız eşik değerlere sahip kategorilerin 'sola, sağa, orta-sola ve orta-sağa' birleştirilmesi ile elde edilmiştir. Uygun Rasch modeli olarak Kısmi Kredi Modelin kullanılmasına karar verilmiştir. Veriler, romatoid artritli hastaların özürlülük seviyelerini değerlendiren ölçme aracı kullanılarak elde edilmiştir. Bu ölçeğin içsel yapı geçerliliği RUMM2030 yazılımı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Kategori birleştirmeden sonra elde edilen ölçme araçlarında kategorilerin birleştirilmesine bağlı olarak bilgi kaybının meydana geldiği ve bireylerin incelenen özellik seviyelerine ait standart hatalarının arttığı görülmüştür. Ancak birleştirme stratejilerinden sonra ölçme araçlarının model uyumunun ve iç tutarlılığının arttığı görülmüştür. Sonuç: Kategori birleştirme stratejileri yalnızca bir örnek veri üzerinde gerçekleştirilmiştir ve birleştirme sürecinde tüm maddeler için tek bir strateji uygulandığından sırasız eşik değerlerin büyüklüğü göz ardı edilmiştir. Bu nedenle elde edilen sonuçları genelleştirmek için bir simülasyon çalışmasının yapılmasına ihtiyaç vardır.

Objective: The internal construct validity of the scales is examined by Rasch analysis. There are limited number of studies on how to combine disordered thresholds in Rasch analysis. In this study, new four different category-combining strategies are proposed in order to combine disordered thresholds. The effects of these strategies on the overall fit of the Rasch model are investigated. Material and Methods: The strategies are obtained by combining the categories with disordered thresholds, 'to the left, to the right, to middle-left, and to middle-right'. It is decided to use the Partial Credit Model as the appropriate Rasch model. The data is obtained using the measurement tool, which assesses the disability levels of patients with rheumatoid arthritis. The internal construct validity of this scale is evaluated using RUMM2030 software. Results: In the measurement tools obtained after the category combining, information loss occurred due to the combining of the categories and it has been seen that standard errors of the ability of individuals have risen. However, the model fit and internal consistency of measurement tools have increased after the combining strategies. Conclusion: The category combining strategies are carried out on only one sample data, and since the single strategy is applied for all items in the combining process, the size of the disordered thresholds is ignored. Therefore, it is necessary to carry out a simulation study in order to generalize the results obtained.