Pd Katalizli Bazı 1,8 Naftalen imit türevlerini sentezi ve fotofiziksel parametrelerinin tespiti


TÜRKMEN G. , DİNÇALP H.

7. Ulusal kataliz Kongresi, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye