Comparison of producer properties, greenhouse structures and vegetable production techniques in modern and conventional greenhouse enterprises in Serik


Tüzel Y. , Öztekin G. B. , Karaman İ.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.47, no.3, pp.223-230, 2010 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 47 Issue: 3
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.223-230

Abstract

In this study aiming to compare modern and conventional greenhouses vegetable entrepreneurs, a survey was conducted during summer period of 2007 with the modern greenhouse enterprises and also with the farmers who are dealing with conventional production in the villages of Antalya/Serik (namely Serik center, Aşağı Çatma, Karadayı, Eminceler, Burmancı and Çandır). Modern and conventional production systems were compared through data collected via questionnaires about the enterprise and producers, greenhouse structures, production and marketing. Conventional ones showed similar properties as in the other small scale family enterprises. 90% of producers were primary school graduate and all greenhouses were covered with PE and iron construction was used. Insect net was not used in the greenhouses which had side ventilation. Heating was done only against frost damage resulting in short crop cycle with tomato or cucumber. Production is realized without any soil analyses for nutrition and with the use of excessive synthetic chemicals. In modern greenhouses, the owners are generally university graduate and they use high technology in their greenhouses. In those climate controlled greenhouses production is realized by environmentally friendly production systems soilless technique is being applied.

Bu çalışma, modern ve geleneksel seralarda sebze üretimlerini işletme özellikleri ve yetiştirme teknikleri bakımından karşılaştırmak amacıyla 2007 yılı yaz aylarında Antalya’nın Serik ilçesinde (Serik merkez, Aşağı Çatma, Karadayı, Eminceler, Burmancı ve Çandır köylerinde) üreticilere anket yapılarak gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan sorular ile üreticilere, işletmeye ve sera yapısına, yetiştiriciliğe ve pazarlamaya ilişkin bilgiler elde edilerek modern ve geleneksel üretim yapan işletmeler karşılaştırılmıştır. Geleneksel sera işletmeleri ülkemizdeki küçük ölçekli aile işletmelerinde görülen sera yapısına uygun özellikler göstermiştir. İşletme sahiplerinin %90’ı ilkokul mezunu olup, seraların tamamı PE örtü ile kaplanmış ve demir iskelet kullanılmıştır. Yan havalandırmanın hakim olduğu seralarda böcek neti kullanılmamıştır. Sadece dondan korumaya yönelik ısıtmanın yapıldığı seralarda topraklı yetiştiricilik yapılmakta ve çift ürün şeklinde domates ve hıyar yetiştirilmektedir. Toprak analizi yapılmadan ve sentetik kimyasallar aşırı miktarda kullanıldığı bir üretim söz konusudur. Modern seralarda ise isletme sahipleri genellikle üniversite mezunu olup, seralarında teknolojiden yararlanmaktadırlar. İklim kontrollü bu seralarda insan sağlığına ve çevreye duyarlı, özellikle ihracata yönelik bir üretim gerçekleştirilmekte ve üretimde topraksız tarım teknikleri uygulanmaktadır