YARATICI ENDÜSTRİLERDE SEKTÖREL ETKİLEŞİMİN ANALİZİ: İZMİR ÖRNEĞİ


ZALLUHOĞLU A. E. , DİYADİN A., KARSLI C., CANDEMİR A.

16. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye