The Doctor Image in Turkish Culture: A Content Analysis on Proverbs and Idioms


Creative Commons License

Gürel Ş. E. , Özşenler S. D.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.68, pp.1131-1141, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 68
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.1131-1141

Abstract

This study was performed based on the connection between medicine and both culture and history and aimed to analyze the image of the doctor in Turkish culture through proverbs and idioms. In the simplest terms, a ‘doctor,’ which can be defined as a professional working in the field of medicine, is one of the main actors of health communication. Such an analysis, which is based on the image of doctors, is important in terms of forming a history- and culture-based approach oriented to health communication. This study was carried out based on proverbs and idioms in the Turkish language. Proverbs and idioms are one of the most important

aspects of the vocabulary of any culture and offer numerous insights into their culture. Moreover, it is possible to detect a culture’s

values of past and present through ‘proverb and idiom research’. The population of this qualitative study was the Dictionary of Proverbs and Idioms prepared by Turkish Language Association. The study data were evaluated using the content analysis method. This study identified proverbs and idioms concerning the image of doctors in Turkish and analyzed them in accordance with developed categories. In the conclusion section of the study, findings were evaluated, and recommendations were made for further studies.

Keywords: Doctor, Medicine, Health Communication, Content Analysis.

Tıbbın tarih ve kültür ile olan bağından hareket eden bu çalışma, Türk kültüründe doktor imgesini atasözleri ve deyimler üzerinden analiz etmeyi amaçlamaktadır. En yalın ifadeyle tıp alanında çalışan profesyonel olarak tanımlanabilen doktor, sağlık iletişiminin temel aktörlerinden biridir. Doktor imgesini temel alan böylesi bir analizin, sağlık iletişimine yönelik tarih ve kültür eksenli bir yaklaşım oluşturma açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışma,Türkçede bulunan atasözleri ve deyimler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bir kültürün en önemli söz varlıkları olan atasözleri ve deyimler, kültüre ilişkin bir çok detayı barındırmaktadır. Öyle ki bir kültürün geçmişine ve bugününe ait değerlerini, ‘atasözü ve deyim araştırmaları’ aracılığıyla saptamak mümkündür. Nitel desende oluşturulan araştırma, Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’ evren kabul ederek tasarlanmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Türkçede bulunan doktor imgesiyle ilgili atasözleri ile deyimler tespit edilmiş ve oluşturulan kategoriler uyarınca incelenmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde bulgular yorumlanmış ve ileriki çalışmalar için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Doktor, Tıp, Sağlık Iletişimi, Içerik Analizi.