Meme Kanseri Hastalarında Egzersiz Öz Yeterlilik Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirliğinin İncelenmesi


BOZKURT N., HANÇERLİOĞLU S. , YILDIRIM Y. , ÖZER S. , ŞENUZUN AYKAR F.

7. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi, 13-15 Mayıs 2014, GATA, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2014

  • Basıldığı Ülke: Türkiye