Resistinin Tavşan Korpus Kavernozumdaki Etkisi Üzerinde Resveratrolün Rolü


Güngör T., ACAR S., KAHRAMAN E. , BOZKURT O., DURMUŞ N.

TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ 25. ULUSAL FARMAKOLOJİ KONGRESİ 9. Klinik Farmakoloji Sempozyumu 8. Klinik Toksikoloji Sempozyumu, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2019

  • Basıldığı Ülke: Türkiye