Kadınların Pap Smear Testi Yaptırma Durumlarının Sağlık İnanç Modeli Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi


KAZANKAYA F. , ER GÜNERİ S. , ERTEM G.

I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 24 Mart 2018