Korona Virüsler ve Antiviral Etkili Uçucu yağlara Genel Bakış


Zeybek A. U.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, no.1, pp.56-60, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.56-60

Abstract

Koronavirüsler ve

Antiviral Etkili Uçucu Yağlara Genel Bakış

An Overview of Coronaviruses and

Antiviral Activity Essential Oils

ÖZET Uçucu yağlar, tıbbi olduğu bilimsel otoritelerce kabul edilen bitkilerin yaprak, çiçek, meyve gibi

organlarının, özel hücrelerinde biriken terpenik bileşiklerdir. Aktif maddeler olarak Aromaterapi ve

Fitoterapi gibi tamamlayıcı tıp alanında antimikrobiyal etkileri nedeniyle kullanılmaktadır. Antiviral etkileri

kanıtlanmış olan uçucu yağların, içeriklerinde bulunan monoterpenler ve seskuiterpenler gruplarına

dahil bileşenlerinin özellikle salgınlara da neden olan zarflı virüslerden İnfluenza A/B virüsleri ile

Koronavirüslere karşı etkileri olan farklı uçucu yağlar ve bileşenleri, farklı alanlarda kullanım şekilleri

ile yapılmış çalışmalar ele alınmıştır. Korunma amaçlı önem taşıyan uçucu yağ listesi ile birkaç kullanım

şekli önerisi de verilmiştir.

Anah tar Ke li me ler: Uçucu yağlar; antiviral etki; influenza virüsleri; koronavirüsleri; insan sağlığı

ABS TRACT Essential oils are terpenic compounds that accumulate in the special cells of organs such

as leaves, flowers, fruits of scientifically accepted medicinal plants. As active substances, because of

their antimicrobial effects, they are used in complementary medicine, such as in aromatherapy and phytotherapy.

Essential oils, especially including monoterpene- and sesquiterpene- groups of components,

which are scientifically proven with antiviral effects, especially on the enveloped viruses that cause epidemics

such as Influenza A/B viruses, the components of different essential oils that have effects against

Coronaviruses, studies conducted with different forms of use have been discussed, a few uses and some

formulations for protection has also given.

Keywords: Essential oils; antiviral activity; influenza viruses; coronaviruses; human health

Ahmet Ulvi ZEYBEKa

aEge Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,

Farmasötik Botanik ABD,

İzmir, TÜRKİYE

Yazışma Adresi/Correspondence:

Ahmet Ulvi ZEYBEK

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,

Farmasötik Botanik ABD,

İzmir, TÜRKİYE

ulvi.zeybek@ege.edu.tr

KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN:

Zeybek AU. Koronavirüsler ve antiviral etkili

uçucu yağlara genel bakış. Yılmaz N, editör.

Yeni Koronavirüsün Tedavisinde ve Önlenmesinde

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

(COVID-19). 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri;

2020. p.