Standartlara Dayalı Verilen Hemşirelik Bakımının Bakım Kalitesine Ve Hasta Memnuniyetine Etkisinin İncelenmesi


ERTEM G. , SEVİL Ü.

3.Uluslararası-10.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7 - 10 Eylül 2005