A Case of HIV Concurrently Diagnosed with Necrotizing Pneumonia andNecrotizing Soft Tissue Infection


Creative Commons License

Akyol D. , Gamze S., Öztürk A. M. , Taşbakan M. , Pullukçu H.

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, cilt.24, ss.395-398, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

  • Cilt numarası: 24 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.5578/flora.69062
  • Dergi Adı: FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI
  • Sayfa Sayıları: ss.395-398

Özet

Yüksek etkinlikli antiretroviral tedaviyle birlikte insan immünyetmezlik virüsü (HIV) ile infekte hastalarda fırsatçı infeksiyonların sıklığı azalmaktadır. HIV tanısı fırsatçı infeksiyonlar ile eş zamanlı konabilmektedir. Bu yazıda nekrotizan deri yumuşak doku infeksiyonu ve nekrotizan pnömoni kliniği ile takip edilirken HIV tanısı alan 39 yaşında bir erkek olgu sunulmuştur. Solunumsal örneklerde ve kan kültürlerinde etken izole edilmemiş olup doku kültüründe Acinetobacter baumannii üremesi olmuştur. Olgunun klinik tablosu göz önüne alınarak altta yatan olası immünyetmezlik açısından anti-HIV istenmiştir ve pozitif saptanmıştır. “Centers for Disease Control and Prevention”, sağlık hizmeti veren tüm kurumlarda, 13-64 yaş arasındaki bireylerin, başvuru nedenine ve risk durumlarına bakılmaksızın HIV açısından incelenmesini önermektedir. Sık tekrarlayan infeksiyonlar nedeniyle başvuran risk grubu hastalarda da HIV araştırılması akla getirilmelidir.