Genişletilmiş Spektrumlu Beta-laktamaz Pozitif veya Karbapenem Dirençli Gram-Olumsuz Bakterilerle Gelişen Üst Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Tedavisinde Seftriakson/Sulbaktamın Yeri


AKDAĞ D. , SİPAHİ O. R. , PULLUKÇU H. , YAMAZHAN T. , AYDEMİR S. Ş. , erdem kıvrak e., ...Daha Fazla

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS