99mTc İ̇le İ̇şaretlı̇ Fe3o4@TiO2 Nanokompozı̇tler


Tutun E., YASAKÇI V., Tekin V., MEDİNE E. İ. , ÜNAK P.

Hazerfen Uluslararası Fen ve Mühendislik Bilimleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye