Cattleya Orkide Türlerinde (Cattleya spp.) In Vitro Koşullarda Farklı Karbon Kaynaklarının ve 6-Benzilaminopürin (BAP) Konsantrasyonlarının Büyüme Üzerine Etkilerinin İncelenmesi.


Şen S., Güler B. , Bayraktar M., Gürel A.

15. Biyomühendislik Günleri, İzmir, Turkey, 09 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İzmir
  • Country: Turkey