CAD CAM Teknolojisi ile Yarık Dudak Damak Hastalarında Lityum Disilikat Seramik Restorasyon Uygulaması Olgu Sunumu


ŞAHAN M. H. , ALADAĞ A. , TÜZÜNSOY AKTAŞ R. , OĞUZ D.

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 12 - 15 Kasım 2015