Enerji Depolamalı LiCl-H2O Çiftiyle Çalışan Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Performans Analizi


Creative Commons License

Erek A., Günhan T. , Ekren O. , Demir V. , Sahın A. S. , Bilgen H.

TESKON 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Balıkesir, Turkey, 17 April 2013, pp.817-827

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.817-827

Abstract

In this study, LiCl- H2O absorbtion refrigeration system having two storage units (unit A and unit B) is used. In the current system, while the unit B is being used for cooling, the unit B is able to used for energy storage or vice versa. Cooling performance of the absroption refrigerator is investigated at different water temperatue (25 and 30oC) as cooled medium through the experimental studies. Exergy analysis is used to define performance of the experimental system.

Bu çalışmada, iki adet üniteye (A ve B) sahip LiCl- H2O akışkan çiftiyle çalışan ticari bir absorpsiyonlu soğutma sistemi kullanılmıştır. Mevcut sistemde A ünitesi soğutmada kullanılırken B ünitesi depolama yapabilmekte ya da tersi şeklinde çalışma gerçekleştirilebilmektedir. Yapılan deneysel çalışmalarda, absorbsiyonlu soğutma sistemi performansı suyun farklı başlangıç sıcaklıkları (25 ve 30oC) için incelenmiştir. Sistemde gerekli ısı enerjisi, vakum tüplü güneş kolektörleri ile temin edilmiştir. Deneysel çalışmada ekserji analizi yapılarak performansı incelenmiştir.