Assesment Of Cognıtıf Functıons And Braın Imagıng In Patıents Wıth Substance Use Dısorders And Attentıon Defıcıt Hyperactıvıty Dısorder


ÇELİK ÇAKMAK Z., YÜNCÜ Z.

27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2017

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye