The effect of cuff size on the blood pressure in individuals with large arm diameter


ÇINAR YÜCEL Ş. , TÜRK G., ÇINAR YÜCEL Ş. , GÜLER KOCAÇAL E., EŞER İ. , KHORSHİD L.

HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ, cilt.16, ss.21-28, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 16 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.21-28

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı kol çevresi geniş olan hastalarda 22x32 cm (standart) ve 32x42 cm (geniş) çapında manşon kullanarak elde edilen kan basıncı ölçümlerinin karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Bu araştırma Nisan ve Kasım 2011 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin obezite kliniğinde yürütülmüş tanımlayıcı ve kesitsel bir araştırmadır. Araştırma ölçülen kolda herhangi bir fiziksel engel (mastektomi, yanık, fistül ve deformite vb.) bulunmayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden kol çevresi 32 cm ya da daha fazla olan122 bireyi kapsamıştır. Araştırmaya katılan bireylerden yazılı onam alındıktan sonra, kan basıncı ölçümü önce oturma pozisyonundaki bireylerin sol kollarından manşonu daha geniş olan tansiyon aleti ile yapılmış, daha sonra birey 3 dakika dinlendirilmiştir. Ölçüm daha dar manşonlu tansiyon aleti ile tekrarlanmıştır. Standart ve geniş manşonlu tansiyon aletlerinden elde edilen kan basıncı verilerinin karşılaştırılmasında Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi kullanılmıştır. Bulgular: Standart manşonlu tansiyon aleti ile ölçülen kan basıncı değerleri geniş manşonlu tansiyon aleti ile yapılan değerlerden daha fazla bulunmuştur(p<0.001). Standart ve geniş manşonlu tansiyon aletleri ile yapılan ölçümlerde yaş grubu ve cinsiyete göre sistolik ve diastolik kan basınçları arasındaki fark anlamsız bulunmuştur (p>0.05). Sonuç: Kan basıncı ölçümü için uygun manşonlu tansiyon aletinin kullanılması hatalı sonuçları önleyebilir.

 

Objective: The aim of this study was to compare the blood pressure measurements obtained using 22x32 cm (standard) and 32x42 cm (wide) cuffs in individuals with large arm circumferences. Method: A descriptive and cross sectional study was carried out in the obesity clinics of a university hospital between April and November 2011. The study included 122 adult individuals with 32 cm or larger arm circumference, without any physical interference on the measured arm (such as mastectomy, burn, fistula or deformity) and who accepted to participate in the study. After written informed consents were taken from the individuals participating in the study, a blood pressure measurement was first performed from the left arms of the individuals in the sitting position with the larger cuff of the sphygmomanometer, and then they were let to rest for 3 minutes. The measurement was repeated by using the smaller cuff of the sphygmomanometer. Wilcoxon paired two-sample test was used for the comparison of the blood pressure data obtained by using standard and large cuffs. Results: The blood pressure measurements performed by the standard cuff were higher than these performed by the large cuff (p<0.001). The systolic and diastolic blood pressure measurements performed by both the standard cuff and the large cuff was not statistically significant according to age group and gender (p>0.05). Conclusion: The selection of proper sized cuffs for the measurement of blood pressure would prevent inaccurate results