COVID-19 Tanılı Hasta Takip Eden Doktorlarla Takip Etmeyen Doktorların Depresyon Ve Anksiyete Düzeylerinin Karşılaştırılması


Yüksel A. E.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 54.Ulusal Kongresi, 28 - 30 Ekim 2020, ss.1-2

  • Sayfa Sayıları: ss.1-2