Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddet ve Mesleki Şiddete İlişkin Rolleri ile İlgili Tutumları ve etkili Faktörler


MERMER G. , ÖZTÜRK DÖNMEZ R.

1. Uluslararası 2.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018