TL and OSL Studies on Mg2SiO4 Tb


OĞUZ K., TÜRK H., GÖKÇE M., KARALI T.

Türk Fizik Derneği , 29. Uluslararası Fizik Kongresi, 5 - 08 Eylül 2012