A study oriented on the communication faculty students’ attitudes towards gender roles: Ege University sample


Elgün A. , Yeniçeri Alemdar M.

IJSSER, vol.3, pp.1054-1067, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : IJSSER
  • Page Numbers: pp.1054-1067

Abstract

This study is designed to measure media and communication students' attitudes towards gender roles. The attitudes of media and communication faculty students who have a higher prospect of being employed in various parts of the media industry, is thought to be influential in removing the sexist perspectives in the media industry, in providing equality with regard to employment and in transforming the representation system that formed in the framework of stereotypical judgements. In this context, Communication Faculty students' attitudes towards  gender roles are going to be analyzed by using "Gender Roles Attitude Scale", developed by Simge Zeyneloğlu in 2008. With the help of a questionairre that is going to be given to Ege University Communication Faculty first and final year students, perspectives on traditional male/female gender roles towards gender roles are intended to be revealed. Also with the help of demographic questions in the study, relations between student demographies and gender role attitudes are going to be defined.

Bu çalışma, gelecekte medya sektöründe yer alacak olan ve iletişim eğitimi alan öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumlarını ölçmek üzere tasarlanmıştır. Medya sektörünün çeşitli alanlarında istihdam edilme olasılıkları yüksek olan iletişim fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının, medya sektöründe cinsiyetçi bakış açılarının ortadan kalkmasında, istidama ilişkin eşitliğin tesis edilmesinde ve basmakalıp yargılar çerçevesinde oluşan temsil sisteminin dönüşmesinde etkili olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, çalışmada İletişim Fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumları, Simge Zeyneloğlu tarafından 2008 yılında geliştirilen “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği” kullanılarak tespit edilmeye çalışılacaktır. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 1. Sınıf öğrencileri ile 4. sınıf öğrencilerine uygulanacak olan anket çalışması aracılığıyla toplumsal cinsiyet rollerine yönelik geleneksel kadın/erkek cinsiyet rollerine bakış açılarının ortaya konması hedeflenmektedir. Araştırmada aynı zamanda demografik sorular aracılığıyla, öğrenci demografileri ile toplumsal cinsiyet rolleri tutumları arasındaki ilişkiler tanımlanacaktır.