Okul Öncesi Dönemde Kişiler Arası BilişselProblem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi


Creative Commons License

Anlıak Ş. , Dinçer Ç.

Eğitim Araştırmaları, ss.122-134, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: Eğitim Araştırmaları
  • Sayfa Sayıları: ss.122-134

Özet

Okul öncesi yıllar, çocukların temel sosyal gelişimlerinin yapılandığı önemli bir dönem olarak kabul edilmektedir. Okul öncesi eğitiminde çocukların zihinsel becerilerinin gelişimine olanak sağlayan eğitim programlarının, sosyal becerilere sahip, kişiler arası problemlerini çözebilen bireylerin yetişmesini destekleyen müdahale programlarıyla zenginleştirilmesi gerekmektedir. Temel önleyici ruhsal sağlık programlarından biri olarak en sık kullanılan ve çok sayıda araştırma ile değerlendirilen Kişiler Arası Bilişsel Problem Çözme Programı’nın çocukların problem çözme düşünce biçimini geliştirdiği ve yüksek risk taşıyan davranışları azalttığı ve önlediği belirtilmektedir. Günümüzde sosyal ve kişiler arası problem çözme becerilerine yönelik araştırmalar ve yaklaşımlar gözden geçirildiğinde çok boyutlu sosyal eğitim programlarına doğru bir eğilimin olduğu gözlenmektedir. Kişiler Arası Bilişsel Problem Çözme Programı ise çok boyutlu sosyal eğitim programlarının önemli ve etkili bir bileşeni olarak kabul edilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Kişiler Arası Bilişsel Problem Çözme, Eğitim Yaklaşımları, Sosyal Gelişim