Süt Ürünlerinde Somatik Hücrelerin Gıda Güvenligi ve Teknolojisi Açısından Önemi


OKTAY Y., AKAN E. , KINIK Ö.

5.GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, 7 - 08 Mayıs 2015