Komplike kron kök kırığı olgularında endodontik cerrahi ekstrüzyon tedavisinin uzun dönemli klinik başarısının değerlendirilmesi


KAVAL M. E. , KANDEMİR DEMİRCİ G. , BİLGİ İ. K. , ÇALIŞKAN M. K.

İzmir Dişhekimleri Odası 22. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 1 - 03 Mayıs 2015