EŞCİNSEL BİREYLERDE AGRESYON VE AİLE TUTUMU, ETKİLİ BAZI DEĞİŞKENLER/AGRESION IN HOMOSEXUALL:EVALUATION OF FAMILY ATTITUDE AND AFFECTED SOME VARIABLES


KESKİN G. , ENGİN E.

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 Kasım 2018