YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’NDEPROSPEKTİF KARBAPENEM DİRENÇLİACİNETOBACTER KOLONİZYON ARAŞTIRILMASI VEİZLEMİ


YAŞAR M. , ÇİLLİ F. F. , GÜLBAHAR AYDOĞAN T., TÜNGER A. , BACAKOĞLU F.

International XXXVIII. Turkish Microbiology Congress, 4 - 08 Kasım 2018