Hematolojik Maligniteli Olgularda Diabetes Mellitus Ve Bozulmuş Glukoz Toleransı


MİSKİNOĞLU M., CEYLAN C., ÇEKDEMİR D., ÜNAL N. G.

6.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 14 - 19 September 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey