BARIŞ SEMBOLÜ: ZEYTİN ve SANAT TARİHİNDEKİ İZLERİ


Ağırbaş S.

ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 5 - 07 June 2020, pp.1-19

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Şanlıurfa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-19

Abstract

Küreselleşen dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte insanların birbirinden uzaklaştığı, gittikçe bireyselleştiği bir süreçle karşılaşmaktayız. Bu ortamda empati, hoşgörü, saygı gibi yitirilen değerler ne yazık ki yaşadığımız yüzyıla baktığımızda geçmişte olduğu gibi sınırlar ötesinde devam eden  “savaşlar” şeklinde halen varlığını sürdürmektedir.  Zıtlıkların var olduğu evrende savaşmak yerine barış içinde yaşamak oysa ne kadar kolay. Bunun en iyi yollarından biri belki de en önemlisi sanattır. Sanatın birleştirici ve iyileştirici yönü düşünüldüğünde savaş karşıtı “barışın” en güzel sembollerinden biri olan “zeytin dalı” çağlar ötesinden bunu bize iletmiştir.

“Barış Sembolü: Zeytin ve Sanat Tarihindeki İzleri” adlı çalışmada edebiyatta, sanatta, kültürde ve tüm alanlarda görülen “zeytin imgesi”,  pek çok uygarlığın çeşitli dönemlerinde ele alınmıştır. Antik dönemden çağdaş sanata adaletin, barışın, bolluğun, umudun ve sonsuzluğun sembolü olarak zeytin, vazolarda, lahitlerde, mozaiklerde, fresklerde, paralarda ve günlük kullanım eşyalarında imge olarak karşımıza çıkmıştır. Bu araştırmada zeytinin insanlık tarihi açısından taşıdığı önem, kültür tarihindeki yeri görsel veriler eşliğinde anlatılacaktır. Mitolojiden, dinsel konulu resimlere, alegoriden günlük yaşam konulu resimlere sıkça işlenen bir tema olarak zeytin ağacı, zeytin dalı, zeytin yaprağı, zeytin çiçeği ve zeytin meyvesinin Avrupa resim sanatındaki tasvirleri detaylı bir şekilde ele alınacak, insanoğlunun hayatında önemli bir yeri olan bu efsanevi meyvenin sanat ve kültür tarihindeki yerine ışık tutulacaktır.

Anahtar kelimler: Barış, sanat, zeytin, sembol, sanat tarihi.