The Determination Of Reactions Of Some Sunflower Varieties And Lines To Downy Mildew (Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. & De Toni.) Of Sunflower


Creative Commons License

Tosun N. , Akatlar F. C.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.57, no.2, pp.157-164, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 57 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.20289/zfdergi.558329
  • Title of Journal : Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.157-164

Abstract

Objective: The objective of this study was that confirmation of resistance durability of PR64G46, Sanbro MR sunflower varieties and HA-460 line against the 703 and 710 races of downy mildew of sunflower compared to that of HA-89 line that was sensitive to all the downy mildew races of sunflower. Material and Methods: This study was conducted under controlled conditions at Ege University. PR64G46, Sanbro MR sunflower varieties and HA-460 line sent by the Directorate of Seed Registration and Certification Center and Directorate of Trakya Agricultural Research Institute were used. After artificially inoculation tests, disease severities was calculated according to the scale, individually. Results: HA-89 line was determined as sensitive to race of downy mildew of 703 and 710 with 47,57% and 51,06%, respectively. HA-460 line was calculated as high resistant to race of downy mildew of 703 with 73,06% while it was high resistant to race of downy mildew of 710 with 78,02%. PR64G46 variety was confirmed as high resistant to the races of downy mildew of 703 and 710 with 92,15% and 88,35%, respectively. Conclusion: Sanbro MR variety was also found as high resistant to the races of downy mildew of 703 and 710 with 98,04% and 92,15%, respectively.

ÖZ

Amaç: Bu çalışmada PR64G46, Sanbro MR ayçiçeği çeşitleri ve HA-460 hattının ayçiçeği mildiyösü (Plasmopara halstedii)’nin 703 ve 710 no’lu ırklarına karşı dayanıklılığının tüm, mildiyö ırklarına hassas (duyarlı) HA-89 hattı ile karşılaştırılarak belirlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Yöntem: Çalışmalar, Ege Üniversitesi’nde kontrollü koşullarda gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla çalışmada Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından gönderilen, dayanıklı olduğu bilinen, PR64G46, Sanbro MR ayçiçeği çeşitleri ve HA-460 hattı kullanılmıştır. Çalışmada kullanılacak referans mildiyö ırkları Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden temin edilmiştir. Çalışmada hastalık şiddeti değerlendirmesi, Viranyi ve Bartha’nın geliştirdiği hastalık şiddeti değerlendirme skalasına göre yapılmıştır. Uygulanan yapay inokulasyon testlerinden sonra, hastalık şiddetleri skalaya göre hesaplanmıştır.

Bulgular: HA-89 hattı 703 no’lu mildiyö ırkına % 47,57 ve 710 no’lu mildiyö ırkına % 51,06 oranında duyarlı bulunmuştur. HA-460 hattı 703 no’lu mildiyö ırkına % 73,06 ve 710 no’lu mildiyö ırkına % 78,02 oranında çok dayanıklı bulunurken, PR64G46 çeşidi 703 no’lu mildiyö ırkına % 92,15 ve 710 no’lu mildiyö ise, ırkına % 88,35 oranında çok dayanıklı saptanmıştır.

Sonuç: Sanbro MR çeşidi 703 no’lu mildiyö ırkına % 98,04 oranında ve 710 no’lu mildiyö ırkına ise % 92,15 oranında “çok dayanıklı” bulunmuştur.