“İzmir İli, Konak İlçesi, Çorakkapı Mahallesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 13.11.1981 tarih ve A-3237 sayılı kararı ile tescilli 1531 ada 49-50 parsellerin karşısında yer alan, tescilsiz 176 pafta, 1592 ada, 1 parselde bulunan yapının Belediyesi denetiminde yıkılmasında 2863 sayılı Yasa açısından sakınca bulunmadığına, söz konusu parsele cephe veren yapıların yoğun olması nedeniyle silüet etkisi açısından değerlendirildiğinde yeni yapılaşmanın üç katı aşmaması gerektiğine” ilişkin 21.06.2016 tarih ve 4637 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararının iptali istemi


GÖK İPEKÇİOĞLU S.

İzmir 1. İdare Mahkemesi, pp.19, İzmir, 2017

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2017
  • City: İzmir