Gizli Alkol Tüketimi Üzerine Nitel Bir Araştırma: İzmir İli Örneği


Başaran D., Özhan Dedeoğlu A.

Business and Economics Research Journal, vol.13, no.1, pp.143-157, 2022 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.20409/berj.2022.366
  • Title of Journal : Business and Economics Research Journal
  • Page Numbers: pp.143-157

Abstract

Gizlilik, başkalarının bilmesini engellemek için bir bilginin sosyal ortamdan çıkarılması ya da sosyal ilgiyi bilgiden farklı yöne çekecek farklı bilginin eklenmesi, diğer bir ifadeyle bilginin maskelenmesi, şeklinde gerçekleşebilmektedir. Kişinin mahremiyetini korumak, sosyal ilgiden kaçınarak sosyal çevreye uyum sağlamak ve/veya ideal ve normatif benlik ile gerçek benlik arasındaki uyuşmazlıklarından kaçınmak amacıyla kullandığı gizliliğin tüketim pratiklerine yansıması ürünün özelliğine ve kültürel çevre bağlamına göre farklı gerçekleşebilmektedir. Mevcut çalışma, gizli tüketim olgusunu erdemsiz ürün olarak nitelenen alkollü içki tüketimi odağında incelemekte olup gizliliğin nedenleri, satın alma ve tüketim pratiklerinde nasıl deneyimlendiği ve tüketicinin davranışlarına etkilerini keşfetmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleşen fenomenolojik çalışmanın örneklemi İzmir ilinde ikamet eden genç ve eğitimli gizli alkol tüketicileridir. Bulgular alkol tüketiminin, yoğunlukla yakın çevre ve aileden gizlendiğini ve tüketicilerin mahremiyetleri ve sosyal kimliklerini sürdürebilmek için minimum riski olanaklı kılacak çeşitli başa çıkma stratejileri kullandıklarını göstermektedir. Gizli alkol tüketiminin zihinsel bir meşguliyete yol açarak tüketimden alınan tatmini azalttığı bulunmuştur.