Yapay Sinir Ağları: “Tekstil Sektöründeki Güncel Uygulamalar”


YILMAZ E. , ALTAŞ S.

International Advanced Researches Engineering Congress, 16 - 18 Kasım 2017