Egzersize Bağlı Enerji Tüketiminin Hesaplanmasında Yaygın Olarak Kullanılan Endirekt Yöntemlerin Karşılaştırılması


AS H., ÖZKAYA Ö. , BALCI G. A. , GÜREŞ A., ÇOLAKOĞLU B. M.

15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 Kasım 2017