Zoledronik Asit in Protein Fosfataz İnhibitörleri ile Kombinasyonunun İnsan Hormon Refrakter Prostat Kanseri Hücrelerinde Farnesilpyrofosfat Sentaz Üzerine Etkilerinin Araştırılması


KARACA Ş. B. , ÇIRAK Y., Tunalı D., ÇAKAR B., ATMACA H., Kısım A., ...Daha Fazla

19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2011

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye