Personal Brand and Personal Branding: A Literature Review


Creative Commons License

Gürel Ş. E. , Arslan E.

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.3, pp.694-706, 2020 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.48146/odusobiad.788591
  • Title of Journal : Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.694-706

Abstract

Personal branding has gained a lot of attention in the modern era and due to its increased popularity is of interest to both marketing communication professionals and academics. There have been studies done on the subject in international and national literature; however, whether personal branding is even possible, its definition and scope are still matters of debate. Based on the inconsistent points of view regarding the concept of personal branding, this study scrutinizes the personal branding concepts and practices. This literature review based study used a qualitative research design and document analysis technique as the data collection method. A retrospective descriptive literature review on personal branding concepts and practices in international and national literature was conducted and an appropriate sampling method was used. First, the concepts of branding and personal brand management were discussed. Then, the concept of personal branding was examined in detail and its historical development and the personal brand management process were considered. The study aims to establish a conceptual framework to pave the way for future studies by determining the current situation of the concepts and practices of personal branding based on the literature.

Keywords: Communication, Brand, Personal Brand, Personal Branding, Personal Brand Management.

Kişisel marka, çağcıl dönemin gündem maddelerinden biridir ve popülerliği nedeniyle hem pazarlama iletişimi uzmanlarının hem de akademisyenlerin ilgi alanına girmektedir. Uluslararası ve ulusal alanyazında konu ile ilgili çalışmalar olmakla birlikte; kişisel markanın mümkün olup olmadığı, tanımı, kapsamı hala tartışma konusudur. Kişisel marka kavramına ilişkin muğlak bakış açısından hareket eden bu çalışma; kişisel marka kavram ve uygulamalarını mercek altına almaktadır. Nitel şekilde tasarlanan çalışma, bir literatür taramasıdır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda uluslararası ve ulusal alanyazında kişisel marka kavram ve uygulamalarına ilişkin retrospektif tanımlayıcı literatür araştırması gerçekleştirilmiş ve uygun örneklem yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle marka ve marka yönetimi kavramları konu edilmiştir. Ardından kişisel marka kavramı detaylı bir şekilde mercek altına alınarak kişisel marka kavramının tarihsel gelişimine ve kişisel marka yönetim sürecine açıklık getirilmiştir. Çalışma, alanyazından hareketle kişisel marka kavram ve uygulamalarının mevcut durumuna ilişkin saptama yaparak kavramsal bir çerçeve oluşturmayı ve gelecek çalışmalar için ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Sözcükler: İletişim, Marka, Kişisel Marka, Kişisel Markalaşma, Kişisel Marka Yönetimi.