Nazal Polipozis Hastalarında Bir Enflamatuar Belirteç Olan Prokalsitonin’in Rolü


ERASLAN S. , GÖDE S. , KAYA İ. , MİDİLLİ R., KARCI H. B.

13 türk rinoloji kongresi ve 5 ulusal otoloji nörootoloji kongresi, Turkey, 4 - 07 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey