İzmir 2. İdare Mahkemesi 2005/1735 Esas No.lu Dava Dosyası İzmir İli, Çeşme İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 25 G III pafta, 6248 ada, 1 ve 5 sayılı parselleri içeren 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının iptali istemi


TÜRKYILMAZ TAHTA B. , Göksu S., Ünverdi L.

Özel Şahıs, pp.11, İzmir, 2007

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2007
  • City: İzmir