Research on efficacies of application programs based on integrated disease management in control of root rot (Rhizoctonia solani Kühn, Fusarium spp., Pythium spp.) disease of tomato seedlings in greenhouse


Creative Commons License

Aşçıoğul O., Tosun N.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.47, no.3, pp.231-240, 2010 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 47 Issue: 3
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.231-240

Abstract

These studies were conducted both in a modern glasshouse in Antalya and in a

climate room at Department of Plant Protection, Ege University in 2008.

Effectiveness of two different application programs on root rot disease were

evaluated with compare to those ones in control group in situ in greenhouse and

with artificially infected medium in climate room. In both trials, cocopeat slabs

were used as growing medium. In the result of both two trails; the first appliaction

program [Mycorrhizal fungi + (HarpinEa + H2O2+Ag++)] had the highest efficacy

followed with the second application program [Trichoderma virens GL-

21+(HarpinEa+ H2O2+Ag++)] compared with untreatred ones. No phytotoxicity

were observed from any application programs on tomato plants. Eventough plant

activators, biological agents and disinfectants are not effective as much as

chemicals, they are environmental friendly products with no residue risks and no

negative effects on non-target organisms. Therefore, it was concluded that they

could be used in the application programs as mixed with fungicides and/or as

alternatives to the fungicides.

Bu çalışmalar hem Antalya’da modern bir cam üretim serasında hem de Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü’ne ait bir iklim odasında 2008 yılında yürütülmüştür. İki farklı ilaçlama programının domates fide kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalığına karşı etkililikleri serada doğal bulaşıklık ortamında ve iklim odasında suni bulaştırma yapılarak kontrol grubu ile karşılaştırılmalı değerlendirilmiştir. Her iki denemede de yetiştirme ortamı olarak cocopeat slabları kullanılmıştır. Denemelerin sonuçları değerlendirildiğinde kontrole göre, 1. ilaçlama programının [mikorizal fungus + (HarpinEa proteini + H2O2+Ag++)] söz konusu hastalık etmenlerine karşı en yüksek etkiyi göstermiş ve bunu 2. ilaçlama programının [Trichoderma virens GL-21 + (HarpinEa proteini + H2O2+Ag++)] izlemiştir. Uygulama programlarının hiçbiri domates bitkilerinde fitotoksiteye neden olmadığı gözlenmiştir. Bitki aktivatörleri, biyolojik preparatlar ve dezenfektanlar bitki hastalıklarının savaşımında fungisitler kadar yüksek etki göstermese de kalıntı riski taşımadıkları ve hedef dışı organizmalara negatif etkisi olmadığından çevre dostu ürünlerdir. Bu nedenle, söz konusu preparatların ilaçlama programlarında kimyasallarla karışım ve/veya alternatif olarak yer almalarının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır