Medicolegal Evaluation of the Case of Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) Lead Fracture Due to Domestic Violence


Creative Commons License

Kaya A. , Çelik C. , Güler H. , Şenol E. , Aktaş E. Ö.

Duzce Med J, vol.22, no.2, pp.134-136, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 22 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.18678/dtfd.729969
  • Title of Journal : Duzce Med J
  • Page Numbers: pp.134-136

Abstract

There has been an increase in sudden cardiac death in recent years. Lately, implantable cardioverter defibrillator (ICD) is a device which is used to prevent sudden cardiac death. Some problems may occur in the device as a result of trauma. Lead fracture constitutes one of these problems. In the literature, blunt trauma-related ICD complications, particularly lead fracture, seem to be very rare. In this case report, we evaluated a female patient who was exposed to a blunt trauma while getting pulled her left arm by her ex-husband and to some inappropriate shocks due to lead fracture, in medicolegal aspect. In case, a lead fracture occurred by pulling her left arm without chest trauma. It is aimed to take importance that even a mild violence might cause life-threating, severe clinical outcome.

Son yıllarda ani kardiyak ölüm oranlarında artış görülmektedir. Günümüzde, implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör (implantable cardioverter defibrilator, ICD) ani kardiyak ölümleri önlemede kullanılan bir cihazdır. Travma sonucunda cihazda birtakım problemler meydana gelebilmektedir. Kablo kırığı bu problemlerden biridir. Literatürde, künt travmaya bağlı ICD komplikasyonlarının, özellikle kablo kırığının oldukça nadir görüldüğü belirtilmektedir. Bu olgu sunumunda; eski eşi tarafından sol kolu çekilerek künt travmaya maruz kalan ve oluşan kablo kırığı nedeniyle uygunsuz şoklara maruz kalan kadın olgu medikolegal açıdan değerlendirildi. Olguda, göğse direkt bir travma olmadan, sol kolun çekilmesine bağlı olarak lead kırığı meydana gelmiştir. Hafif şiddetteki bir travmanın bile, yaşamsal tehlike oluşturabilecek, ciddi klinik sonuçlara neden olabileceğine dikkat çekmek amaçlandı.