Mikozis Fungoides ve Hemşirelik Yönetimi


Creative Commons License

Toyğar İ. , Akyol A.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.35, no.1, pp.29-35, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 35 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.29-35

Abstract

Mikozis Fungoides (MF) toplumda yaygın olarak görülen kutanöz T hücreli lenfoma (KTHL) tipidir. MF tüm KTHL olgularının %73’ünü oluşturmaktadır. Mikozis Fungoides ülkemizde ve dünyada sık karşılaşılan sağlık problemleri arasında yer almaktadır. Erken evrelerde Mikozis Fungoides ayırıcı tanısı oldukça zordur. Mikozis Fungoides hastalarının tedavisilokal deri uygulamaları ve sistemik uygulamalar olarak iki başlık altında gruplandırılmaktadır. Erken evre hastalarda yalnızca lokal deri uygulamaları tam remisyon sağlar iken, ileri evre hastalarda sistemik tedaviler de kullanılmalıdır. Hastaların şikâyetleri arasında kızarıklık, kuruluk, ağrı ve enfeksiyon ilk sıralarda yer alırken bunları psikiyatrik ve sosyal sorunlar izlemektedir. MF hastalarının hemşirelik yönetiminde hasta ile işbirlikçi bir yaklaşım yürütülmesi, semptomların etkin kontrolünün sağlanması ve hasta eğitimi yer almaktadır. Mikozis Fungoides hastalarının semptom kontrolünde kızarıklık, kuruluk, kaşıntı, ağrı, enfeksiyon ve psikiyatrik problemler hedef alınmalıdır. Mikozis Fungoides hastalarının etkin tedavi ve bakım ile şikâyetleri azaltılabilmekte ve ortadan kaldırılabilmektedir. Bu makalede MF ve hemşirelik yönetimi ele alınmıştır.