DINA Modele Dayalı Madde Parametre Kestiriminde Kayıp Veri Ele Alma Yöntemleri Etkisinin incelenmesi


BAŞOKÇU T. O.

V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye