Bilim Şenliğinin Yetişkinlerin Bilimsel Epistemolojik İnançlarına Olan Etkisi.


TÜRKMEN H. , BAŞKURT e.

IV. International Eurasian Journal of Educational Research Congress (EJER ), 11 - 14 Mayıs 2017