PROTEİNÜRİ VE İMMÜNSUPRESYON: EKTİMA GANGRENOZUM


KILINÇER BOZGÜL Ş. M. , YÜKSEL H. Ç. , ACAR C. , YETİŞKEN M. , ÇİLLİ F. F. , BOZKURT D.

8. TEPECİK ENFEKSİYON GÜNLERİ ULUSLARARASI KATILIMLI BUHASDER KONGRESİ, 16 - 20 Ekim 2019