Bir Üniversite Hastanesinde Sürekli İşçi Kadrosundaki Hastane Çalışanlarına Uygulanan İşçi Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesi


ŞİMŞEK S., TÜRK M. , ÖCEK Z. A.

2. Uluslararsı Halk Sağlığı Kongresi, 13 - 17 Kasım 2018